M!REC-redaktor


Přehled akcí

1. února 2019 | pátek
Jednodenní pololetní prázdniny
11. - 17. února 2019 | pondělí - neděle
Jarní prázdniny
18. - 22. dubna 2019 | čtvrtek - pondělí
Velikonoční prázdniny
19. dubna 2019 | pátek
Velký pátek
22. dubna 2019 | pondělí
Velikonoční pondělí
1. května 2019 | středa
Svátek práce
8. května 2019 | středa
Den vítězství
29. června - 1. září 2019 | sobota - neděle
Hlavní prázdniny
5. července 2019 | pátek
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
6. července 2019 | sobota
Den upálení mistra Jana Husa