M!REC-redaktor


2006 - výtvarná soutěž "KOMENSKÝ A MY"

Pořadatel: MŠKT

Ocenění žáci:

Hlavní cena - Vítězslav Fronk, 10 let
Čestné uznání - Viktorie Psutková, 10 let
Cena pedagogovi

Detail [›]
-
Detail [›]
-
Detail [›]
-