M!REC-redaktor


Školné a půjčovné

§ 8 vyhlášky č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání

Hudební obor

  • individuální výuka: 230,- Kč/měsíc
  • skupinová výuka a PHV: 180,- Kč/měsíc

Výtvarný obor

  • 180,- Kč/měsíc

Taneční obor

  • 180,- Kč/měsíc

Literárně-dramatický obor

  • 180,- Kč/měsíc

 


 

Půjčovné 

  • housle, kytara 600,- Kč, tj. 50,- Kč/měsíc
  • akordeon, kontrabas, violoncello, dudy, žesťové nástroje 720,- Kč, tj. 60,- Kč/měsíc
  • klarinet, příčná flétna, saxofon 1200,- Kč, tj. 100,- Kč/měsíc