M!REC-redaktor


Aktuality

Ochranné prostředky dýchacích cest OD 21. 9. 2020

Na základě opatření vydaného Ministerstvem zdravotnictví pod č. j.: MZDR 15757/2020- 35/MIN/KAN platí od 21. 9. 2020 v ZUŠ Jindřicha Jindřicha Domažlice:

povinnost nošení ochranných prostředků (rouška, respirátor, šátek…) dýchacích cest (nos, ústa) VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH BUDOVY PRO VŠECHNY (pro žáky, pedagogy, správní zaměstnance, zákonné zástupce žáků a návštěvy bez rozdílu věku).

Tato povinnost VE VÝUCE platí pro žáky, pedagogy, správní zaměstnance, zákonné zástupce žáků a návštěvy u níže uvedených studijních zaměření a oborů:

 • hra na smyčcové nástroje (housle, violoncello, kontrabas)

• hra na strunné nástroje (kytara)

• hra na klávesové nástroje (klavír, keyboard, akordeon)

• hra na bicí nástroje

• hudební teorie

• komorní, souborová a orchestrální hra výše uvedených studijních zaměření

• výtvarný obor

Výuku bez ochranných prostředků mají:

• žáci ve věku do 12 let ve všech uměleckých oborech

Výuku bez ochranných prostředků mají žáci bez rozdílu věku u níže uvedených studijních zaměření a oborů:

• hra na dechové nástroje (platí pro individuální výuku i souborovou hru)

• sólový zpěv

• sborový zpěv

• taneční obor

• literárně dramatický obor (platí pro fyzicky náročné aktivity a přednes)

V Domažlicích dne 20. 9. 2020

Josef Kuneš, ředitel