M!REC-redaktor


Akce a výtvarné hry

Rok 2008 projekt "PLASTIKA V PŘÍRODĚ"

pomocí přírodních materiálů dotvořit přírodní tvar ve výtvarný objekt

Rok 2005 projekt "PODZIM"

akce vzniklá ze spolupráce výtvarného oboru a literárně dramatického oboru ZUŠ Domažlice

Rok 2005 projekt "STROJE A STROJKY"

vztah žáků k technice pomocí plošných i prostorových prostředků

Rok 2004 projekt "ZVÍŘATA"

zvíře jinak - netradiční pohled na zvířata po stránce dekoru, technik a hlavně vztahů

Rok 2004 projekt "VYNÁLEZCE"

vztah technických vynálezů a úrovně lidské duše papírová plastika, videofilm

Rok 2004 projekt "ŽIDLE"

netradiční pohled na předmět denní potřeby