M!REC-redaktor


Partneři školy

Žáci naší školy navštěvují prostory Komunitního centra, v rámci výuky těchto oborů:
hudební, taneční a literárně dramatický.
Název projektu: Komunitní centrum Domažlice
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/.0.0/16_052/0002459
Projekt Komunitní centrum Domažlice je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj, prostřednictví Integrovaného regionálního operačního programu.

 

Partner školy - firma SMP CZ

 

Díky firmě SMP CZ mohla naše škola pořídit do svého hudebního instrumentáře basklarinet značky Buffet Crampon.